Find us on Social Media

Nahe bei Enzweiler

Geologie beleven:

Geologische schatten – De mijnen en leerpaden doen ze tot leven komen 

Talrijke mijnen “ontvoeren” volwassenen, alsook jonge bezoekers in een fascinerende onderaardse wereld. In het Besucherbergwerk Schiefergrube Herrenberg en het aangesloten Fossilienmuseum b.v. worden de geschiedenis van de mijnbouw, alsook de  400 miljoen jaar oude fossielrijkdom van het gesteente getoond en gedocumenteerd.

Het middeleeuwse Besucherbergwerk Schmittenstollen is de enige kwikmijn in West-Europa, die voor bezoekers toegankelijk werd gemaakt.

De rondleidingen in het Historische Kupferbergwerk Fischbach/Nahe doen de geschiedenis van de koperertswinning tot leven komen.

Een spannende confrontatie met edelstenen beleeft men in de Edelsteinmine Steinkaulenberg, de enige voor bezoekers geopende edelsteenmijn in Europa.

Wie meer over de zoutproductie en -ziederij ervaren wil, bezoekt het Bad Kreuznacher Salinental met zijn indrukwekkende Gradierwerken, waarvan één installatie voor de bezoekers toegankelijk is. Thans is het Salinental het grootste inhalatorium in de open lucht van Europa.

Ook de Geologische Lehrpfade bieden groot en klein een mooie gelegenheid, zich over het thema gesteente en een honderden miljoenen jaren oude aardgeschiedenis te informeren. Het Geologische Lehrpfad Hochstetten-Dhaun toont de bezoeker enige tijdperken van de aardgeschiedenis van deze regio, een selectie typische gesteenten, alsook hun economisch gebruik. Een venster in de aardgeschiedenis is ook het  Geologische Lehrpfad Gemünden. Over een afstand van vier kilometer liggen groepen van gesteenten langs de weg. Een bord verklaart steeds de naam, plaats van herkomst, het ontstaan, de bijzonderheid en ouderom van het gesteente. Levendige aardgeschiedenis biedt ook het één kilometer lange Geopark Krahloch met zijn 14 informatiepunten.

Snel contact

U wilt ons schrijven?

Heeft u vragen?

Hotline +49 (0) 6752 13 76 10